Het is nog niet zo lang geleden dat iemand die van school kwam een beroep koos, bij een werkgever ging werken en tot aan zijn pensioen hetzelfde beroep bij dezelfde werkgever bleef uitoefenen.

Bijna 1 miljoen mensen

Al enige tijd is te zien dat werknemers vaker van werkgever wisselen. Relatief nieuw is dat het steeds meer voorkomt dat mensen van beroep wisselen. In 2017 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, maar liefst 937 duizend mensen tussen de 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar daarvoor.

Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Van de 937 duizend beroepswisselaars in 2017 waren er 304 duizend in die leeftijdsgroep.

Van baan of beroep wisselen, belangrijk moment voor advies

De samenleving verandert sterk. Door de automatisering verdwijnen bepaalde beroepen en ook ontstaan er nieuwe kansen.  De verwachting is dan ook dat het een blijvende ontwikkeling zal zijn dat mensen gedurende hun arbeidzame leven een of meerdere keren van beroep wisselen.

Bij verandering van baan of beroep is het belangrijk om u goed te oriënteren wat hiervan de gevolgen zijn voor uw financiële zekerheid. Bijvoorbeeld voor de hoogte van de pensioenregeling die u bij uw oude en nieuwe werkgever opbouwt.

Ook kan verandering van baan of beroep tot gevolg hebben dat u wilt verhuizen om dichter bij uw nieuwe werk te wonen.

Wij willen u graag informeren over de gevolgen die een andere baan of een nieuw beroep voor uw financiële zekerheid kunnen hebben. Dat kan vóórdat u het besluit neemt, maar ook achteraf. Wanneer u contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak met u.