Vanaf 17 juni 2018 zijn de regels veranderd die gelden voor de banken verplichte toetsing van de financiële draagkracht van de hypotheekaanvrager. Dat is goed nieuws voor senioren.

Behoefte aan een nieuwe hypotheek

De verwachting is dat in de komende tijd veel senioren de behoefte krijgen aan een financiering voor de aankoop of verbouwing van een woning. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende wensen om:

  • de woning bouwkundig aan te passen zodat zij tot op hoge leeftijd de woning kunnen blijven bewonen
  • de oude (grote) woning te verkopen en een kleinere woning, al dan niet met bepaalde zorgvoorzieningen, te kopen
  • energiebesparende maatregelen te nemen die het wooncomfort verhogen, de woonlasten verlagen en bijdragen aan bescherming van het milieu.

Wettelijke regels knelden

Banken moeten bij de beslissing om een hypotheek te verstrekken voldoen aan wettelijke eisen. Bij deze wettelijke eisen worden bepaalde regels gehanteerd. Deze regels geven aan wanneer gemiddeld genomen het verstrekken van een lening wel of niet verantwoord is.

Bij senioren verandert het inkomen vaak nadat het arbeidzame leven is afgesloten. De financieringsregels waaraan banken de aanvraag voor een hypotheek moeten toetsen, blijken in de praktijk in deze situatie niet goed te werken. Het gevolg is dat veel aanvragen van senioren voor een hypotheeklening min of meer automatisch worden afgewezen.

Regels aangepast

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met aanpassingen van deze regels. Geldverstrekkers mogen vanaf 17 juni 2018 aanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken, toetsen op basis van de werkelijke lasten die deze consumenten na de financiering zullen hebben. Hierdoor komen veel meer senioren dan op dit moment in aanmerking voor een hypotheek.

Ook Nationale Hypotheek Garantie mogelijk

Vanaf 17 juni 2018 is het voor senioren ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten en daarvoor een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten. Deze garantie geeft extra zekerheid als door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden de maandelijkse hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden. Wel wordt van de doelgroep senioren dan geëist, dat wordt gekozen voor een lange periode waarin de hypotheekrente wordt vastgezet. Met de huidige lage rentes zal dit voor de meeste senioren geen bezwaar zijn.

Wilt u meer informatie over de nieuwe mogelijkheden voor senioren om een hypotheek af te sluiten? Laat het ons weten. Wij geven u graag meer uitgebreide informatie.