Overig

Klik op de naam van de verzekeraar om snel naar de voorwaarden te gaan. 
ARAG  DAS  Nationale Nederlanden  Cascade Pool Particulier
a.s.r.  De Goudse Unigarant Bovemij
Reaal  VCN Pool Zakelijk Overige  Rhion
     
Verzekeraar  Omschrijving  Polisvoorwaarden
ARAG ProRechtPolis Particulier  ARAG ProRechtPolis Particulier 2020
  Flexpolis  ARAG Flexpolis 2020
  ProRechtPolis Motorrijtuigen  ARAG ProRechtPolis Motorrijtuigen (V2) 2020
  ProRechtCombinatie Pleziervaartuigen ARAG ProRechtCombinatie Pleziervaartuigen 2020
  ProRechtCombinatie Bedrijfsmotorrijtuigen  ARAG ProRechtComb. Bedrijfsmotorrijtuigen 2020
  ProRechtCombinatie Zakelijke Markt  ARAG ProRechtComb. Zakelijke markt 2020
  ProRechtCombinatie VVE ARAG ProRechtComb. VVE 2020
  ProRechtCombinatie Verenigingen ARAG ProRechtComb. Verenigingen 2020
  ProRechtCombinatie ZZP ARAG ProRechtComb. ZZP 2020
  ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling ARAG ProRechtComb. Assurantiebemiddeling 2020
  ProRechtCombinatie (Para)medici ARAG ProRechtComb. (Para)medici 2020
  ProRechtCombinatie Agrarisch ARAG ProRechtComb. Agrarische Sector en Particulier 2020
  ProRechtCombinatie BIG-risico ARAG ProRechtComb. BIG-risico 2020 
  ProRechtCombinatie Binnenvaart ARAG ProRechtComb. Binnenvaart 2020
  ProRechtCombinatie Regres ARAG ProRechtComb. Regres 2020
     
a.s.r. Vernieuwd Voordeel Pakket   
  Algemeen VP 2018-01
  Ongevallen  a.s.r. VP ON 2015-01
  Personenauto  a.s.r. VP PA-WA 2018-01
    a.s.r. VP PA-WACB 2018-01
    a.s.r. VP PA-WACA 2018-01
    a.s.r. VP PA-WACI 2018-01
  Oldtimer  a.s.r. VP OTA-WA 2018-02
    a.s.r. VP OTA-WACB 2018-02
    a.s.r. VP OTA-WACA 2018-02
  Aanhanger  a.s.r. VP AW-CA 2015-01
  Bromfiets a.s.r. VP BR-WA 2018-01
    a.s.r. VP BR-WACB 2018-01
    a.s.r. VP BR-WACA 2018-01
  Motor a.s.r. VP MO-WA 2018-01
    a.s.r. VP MO-WACB 2018-01
    a.s.r. VP MO-WACA 2018-01
  Bestelauto (particulier) a.s.r. VP BA-WA 2018-01
    a.s.r. VP BA-WACB 2018-01
    a.s.r. VP BA-WACA 2018-01
  Kampeerauto  a.s.r. VP KA-WA 2018-01
    a.s.r. VP KA-WACB 2018-01
    a.s.r. VP KA-WACA 2018-01
  Recreatiewoning  a.s.r. VP RW 2018-01
    a.s.r. VP RW 2019-01
    a.s.r. VP RW 2020-01
  Woonhuis a.s.r. VP WH 2018-01
    a.s.r. VP WH 2019-01
    a.s.r. VP WH 2020-01
  Inboedel  a.s.r. VP IB 2018-01
    a.s.r. VP IB 2019-01
    a.s.r. VP IB 2020-01
  Aansprakelijkheid a.s.r. VP AS 2018-02
  Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers a.s.r. VP RB-VD 2018-01
  Rechtsbijstand a.s.r. VP RB 2018-01
    a.s.r. VP RB 2020-01
  Boot a.s.r. VP BO-WA 2016
    a.s.r. VP BO-WACB 2016
    a.s.r. VP BO-WACA 2016-01
  Caravan a.s.r. VP TV-CB 2018-01
    a.s.r. VP TV-CA 2018-01
  Doorlopende reis en annulering  a.s.r. VP DR 2018-01
     
a.s.r. (voorheen Europeesche) Aanhanger  
  Oldtimer  981-912_10-12
  Motor 381-212_10-12
  Kampeerauto  380.902 10-12
    085-05_02-16
  Recreatiewoning  387-90_01-16
  Boot 382-203_02-15
    088-05_01-16
  Caravan 094-01_06-14
  Doorlopende reis en annulering  014-01_11-14
     
a.s.r. Voordeelpakket Bedrijven   
  Opstal BE 19-01
    BE 20-01
  Inventaris/goederen BG 19-01
    BG 20-01
     
Bovemij Autoverzekering basis  BWL AUTBV 1810
  Autoverzekering uitgebreid  BWL AUTUV 1810
  Autoverzekering  WLP Auto 202006A
     
DAS Algemeen DAS Algemene polisvoorwaarden 07-2019
  DAS voor Particulieren Totaal DAS Particulier Totaal 122 (01/18)
  DAS voor Particulieren (modulair) Bijzondere polisvoorwaarden 12114 (01-2016)
  DAS voor Onderweg DAS voor Onderweg (09-2019)
     
De Goudse Inkomen  
  Verzuimverzekering Conventioneel G2100
  Verzuimverzekering Stop Loss G2101
     
Nationale Nederlanden Zekerheidspakket Particulieren  
  Algemeen  PP_0000-05
    PP_0000-06
    PP_0000-07
    VM_0000-07
  Ongevallen  PP_5100-04 
    VM_5100-04
  Personenauto  PP_3315-05 WA
    PP_3315-06 WA
    VM_3315-06 WA
    PP_3335-06 Extra
    PP_3335-07 Extra 
    VM_3335-07 Extra
    PP_3325-06 Casco
    PP_3325-07 Casco
    VM_3325-07 Casco
    PP_3358-05 Schadeverz inzittenden
    VM_3358-05 Schadeverz inzittenden
    PP_3356-03 Ongevallen inzittenden
    VM_3356-03 Ongevallen inzittenden
    PP_3359-03 Verkeersschade
    VM_3359-03 Verkeersschade
    PP_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    VM_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    PP_3343-03 Rechtsbstand verhaalservice
    VM_3343-03 Rechtsbijstand verhaalservice
  Oldtimer PP_4215-03 WA
    VM_4215-03 WA
    PP_4225-03 Casco
    VM_4225-03 Casco
    PP_3358-05 Schadeverz inzittenden
    VM_3358-05 Schadeverz inzittenden
    PP_3356-03 Ongevallen inzittenden
    VM_3356-03 Ongevallen inzittenden
    PP_3359-03 Verkeersschade
    VM_3359-03 Verkeersschade
    PP_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    VM_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    PP_3343-03 Rechtsbstand verhaalservice
    VM_3343-03 Rechtsbijstand verhaalservice
    PP_3352-03 Hulpverlening WA
    VM_3352-03 Hulpverlening WA
    PP_3355-03 Hulpverlening Casco
    VM_3355-03 Hulpverlening Casco
  Aanhanger PP_4365-03 Casco
    VM_4365-03 Casco
  Motor PP_4415-04 WA
    VM_4415-04 WA
    PP_4435-03 Extra
    VM_4435-03 Extra
    PP_4425-03 Casco
    VM_4425-03 Casco
    PP_4456-03 Ongevallen opzittenden
    VM_4456-03 Ongevallen opzittenden
    PP_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    VM_3340-04 Rechtsbijstand motorrijtuig
    PP_3352-03 Hulpverlening WA
    VM_3352-03 Hulpverlening WA
    PP_3355-03 Hulpverlening Casco
    VM_3355-03 Hulpverlening Casco
  Woonhuis Maatwerk PP_2100-05 Woonhuis Basis
    VM_2100-05 Woonhuis Basis
    PP_2200-05 Woonhuis All-in
    VM_2200-05 Woonhuis All-in
  Woonhuis Standaard  PP_2110-03 Woonhuis Basis
    VM_2110-03 Woonhuis Basis
    PP_2210-03 Woonhuis All-in
    VM_2210-03 Woonhuis All-in
    PP_2700-02 Glasdekking 
    VM_2700-02 Glasdekking
  Inboedel Maatwerk PP_2300-04 Inboedel Basis
    VM_2300-04 Inboedel Basis
    PP_2400-04 Inboedel All-in
    VM_2400-04 Inboedel All-in
    PP_2401-03 Inboedel All-in Buitenshuis
    VM_2401-03 Inboedel All-in Buitenshuis
  Inboedel Standaard  PP_2310-03 Inboedel Basis
    VM_2310-03 Inboedel Basis
    PP_2410-03 Inboedel All in
    VM_2410-03 Inboedel All in
    PP_2412-03 Buitenshuis standaard
    VM_2412-03 Buitenshuis standaard
    PP_2700-02 Glasdekking
    VM_2700-02 Glasdekking
  Aansprakelijkheid PP_1100-03
    VM_1100-03
  Rechtsbijstand PP_1200-05
    VM_1200-05
  Boot TE 03.2.01 F
    VM_03.2.01 F
  Caravan PP_4325-03 
    VM_4325-03
    PP_4335-03
    VM_4335-03
    PP_4338-03
    VM_4338-03
  Doorlopende reis en annulering PP_4100-04 
    VM_4100-04
    PP_4111-02 
    VM_4111-02
     
  Overige (Geen Zekerheidspakket Particulieren)  
  Kostbaarheden  K.B.2
     
Reaal (Vivat) Reaal Goed Geregeld Pakket   
  Algemeen  03 100 18-05 VM
  Ongevallen  Reaal 03 114 18-02 vm Ongevallen
  Personenauto Reaal 03 112 18-03 vm Auto
  Oldtimer  Reaal 03 119 18-02 vm Oldtimer
  Bromfiets Reaal 03 116 18-02 vm Bromfiets
  Motor Reaal 03 119 18-02 vm Motor
  Woonhuis Reaal 03 304 18-02 Woonhuis 
  Inboedel  Reaal 03 305 18-02 Inboedel
  Aansprakelijkheid Reaal 03 108 18-02 vm Aansprakelijkheid
  Verkeersrechtsbijstand Reaal 03 113 18-02 vm Verkeersrechtsbijstand
  Rechtsbijstand Reaal 03 104 18-02 vm Rechtsbijstand
  Caravan Reaal 03 118 18-02 vm Caravan
  Doorlopende reis en annulering  Reaal 03 115 18-02 vm Reis
     
Reaal (Vivat) Totaalplan   
  Personenauto  VP 1601/januari 2016
  Oldtimer auto  PA-OLD/maart 2016
  Oldtimer motor MOT-OLD/maart2016
  Bromfiets BF1601/maart2016
  Motor MOT/maart 2016
  Woonpakket (Woonhuis, Inboedel, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Ongevallen)  WP1601/Januari 2016
  Caravan RP9805/Augustus 2011
  Doorlopende reis en annulering  VV januari 2016
     
Rhion Algemene voorwaarden AV2020.06
  Personenauto PAV2020.09
     
Unigarant Unigarant Woonpakket Plus HRA  UGG
     
VCN Pool  VCN Pool   
  Algemeen  TP-AV 1704
  Ongevallen  TP-GO 0908
    TP-GO 1704
  Personenauto  TP-P 0903
    TP-P 1706
  Woonhuis TP-W 0305
    TP-W 1704
  Inboedel  TP-I 0305
    TP-I 1704 
    TP-BUI 1704
    TP-KB 1704
  Aansprakelijkheid TP-PA 0903
    TP-PA 1704
     
Zakelijk Overige     
  Opstal, Huurdersbelang, Huurderving P.G.3
  Inventaris/goederen  P.Z.9
  Glas G17
  Bedrijfsschade, Extra kosten, Reconstructie L.Z.10
  Computer-/Electronica 664-03
  Aansprakelijkheid bedrijven  542-04
  Personenauto  M03.5.07D
  Bestelauto  M03.5.9B
  Vrachtwagen M03.5.8D
  Aanhangwagen M 03-5.11A
  Bestelauto  MB/B 2016
  Goederentransport T.03.5.01A
  Werk- en landmaterieel, Tractor TE.03.2.17G
  Winkelgeld 510-94
  Geld (detailhandel) 509-93
  Lichtreclame 664-03
  Milieuschade 674-05
     
Cascade Particuliere Pool    
  Algemeen 8750-E
     

 

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken

Het laatste nieuws

Betalen en sparen
Recreatiewoning in Nederland kopen? Zo financier je dat!
12 april 2021

Recreatiewoning in Nederland kopen? Zo financier je dat!

Door de onzekere coronaregels van dit moment, zullen er ook dit jaar weer veel vakanties in eigen land worden geboekt. Een recreatiewoning huren is een mogelijkheid, maar wist je dat kopen ook heel interessant kan zijn? De financiering van een recreatiewoning in Nederland kan op verschillende manieren worden geregeld. Kijk wel goed naar je maximaal te besteden budget zonder dat de betaling van je bestaande vaste lasten niet in het geding komt.

Betalen en sparen
Aangifte doen over coronajaar 2020, let op!
12 april 2021

Aangifte doen over coronajaar 2020, let op!

Het is weer zover: de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Iedereen die hiervoor een uitnodiging van de Belastingdienst heeft ontvangen, moet – al dan niet met toeslagpartner – aangifte doen. Het wordt je tegenwoordig steeds gemakkelijker gemaakt, aangezien veel gegevens vooraf al ingevuld zijn. Het kan echter nooit kwaad om deze gegevens nog even te controleren; vooral in dit coronajaar met tal van nieuwe regels.

Verzekeringen
Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past het best bij jou?
06 april 2021

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering past het best bij jou?

Je hebt als ondernemer gekozen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Verstandige keuze! Zo blijf je verzekerd van inkomsten als je je onverhoopt in zo’n vervelende situatie belandt. Maar hoe sluit je deze verzekering nou af? Een aov is een complexe verzekering waarbij maatwerk van groot belang is. Daarom is het verstandig om van tevoren te bedenken wat je precies wilt verzekeren en waarom. Het inwinnen van deskundig advies op dat gebied helpt je met het maken van de juiste keuze.

Meer nieuws
Overig
Direct contact

Veldsink Advies Nuenen

 • Telefoon

  040-2635900
 • E-mail

  nuenen@veldsink.nl
 • Adresgegevens

  Park 26 - 28
  5671GA Nuenen

 • Openingstijden

  Van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17:00 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ