Het Corona virus grijpt om zich heen en spoort ons aan tot actie

coronavirus

Vragen over het coronavirus?

Wij adviseren om de speciaal ingerichte pagina van het RIVM te bekijken. Deze pagina wordt constant up-to-date gehouden en gaat in op de meest gestelde vragen rondom het coronavirus.


Welke maatregelen kan ik nemen om verspreiding te voorkomen?

Er zijn een aantal simpele, maar zeer belangrijke maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

 1. Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen.
 2. Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis
 3. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 4. Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Zorg dat je regelmatig je handen wast met water en zeep.
 • Als je moet hoesten of niesen, doe dit dan in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes in plaats van stoffen zakdoeken.
 • Geen handen schudden

Wanneer neem je contact op met de huisarts?

Op de website van het RIVM staat wanneer je jezelf telefonisch moet melden bij de huisarts of de GGD. Ook bij het vermoeden dat je besmet bent, kun je op de website van het RIVM meer informatie vinden.

coronavirus

Het coronavirus en de reisverzekering

Kan ik mijn reis annuleren in verband met het coronavirus?

De annuleringsdekking is in sommige gevallen deels gedekt. Neem contact op met je adviseur, zodat hij je goed kan informeren!

Mijn vlucht is geannuleerd vanwege het coronavirus, heb ik recht op vergoeding?

Valt je vlucht uit door het coronavirus? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een deel van de vergoeding, dit is afhankelijk van de reisverzekering die je hebt afgesloten. Bekijk samen met je adviseur of je hier recht op hebt.

Ik ben op reis en mag niet terugkeren vanwege het coronavirus, heb ik recht op vergoeding?

Een aantal reisverzekeringen bieden onder andere dekking voor extra reis- en verblijfskosten in geval van een ernstige ziekte. Deze dekking is niet in alle gevallen standaard, dus bij twijfel kun je dit altijd voorleggen aan je adviseur. Heb je ook geneeskundige kosten meeverzekerd? Deze dekking vergoedt medische kosten die je zorgverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Ik ben op reis en wil toch mijn reis afbreken, heb ik recht op vergoeding?

Als je al op reis bent en de reis wilt afbreken omdat je bang bent besmet te raken met het coronavirus, dan biedt de annuleringsdekking geen dekking voor het afbreken van een reis vanwege besmettingsgevaar. Ook de kosten voor het omboeken van een ticket voor een vervroegde terugkeer komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Biedt het Calamiteitenfonds dekking?

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes.

Het coronavirus en zorgafspraken

Gaat mijn afspraak in het ziekenhuis nog door?

Alle ziekenhuizen hebben maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze hebben op hun websites informatie opgenomen voor bezoekers en patiënten. Deze wordt up-to-date gehouden Kijk daarom eerst altijd op de website van het ziekenhuis waar je een behandeling heeft ingepland.

Ik wil niet meer naar mijn afspraak in het ziekenhuis, kan ik de afspraak verzetten?

Het is verstandig dan contact op te nemen met het ziekenhuis. Ook om te overleggen of de afspraak zonder risico kan worden verschoven.

Ik wil graag naar een ander ziekenhuis voor mijn behandeling, kan ik de afspraak verzetten?

Als je al onder behandeling bent, is het belangrijk dat te overleggen met de arts zodat je samen tot een oplossing komt. Wanneer je naar een ander ziekenhuis wilt gaan, is het belangrijk dat er een goede en complete overdracht plaatsvindt.

Het coronavirus en de zorgverzekering

Ik ben in het buitenland en ik moet in quarantaine, krijg ik iets vergoed?

Als je langer op je vakantieadres moet blijven, maak je natuurlijk extra kosten voor het verblijf. Dit valt niet onder de zorgverzekering. Overleg met de reisverzekeraar of een tegemoetkoming in de extra kosten in de reisverzekering zit.

Als ik thuis in quarantaine moet blijven, krijg ik dan iets vergoed?

Als je thuis in quarantaine moet, maak je in principe geen zorgkosten. Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding tegen te gaan. Je krijgt dus geen vergoeding.

Ik wil graag mondkapjes en desinfectie gel aanschaffen om mezelf te beschermen. Krijg ik dat vergoed?

Een mondkapje of desinfecterende gel wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.
Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel en voor mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen.
De papieren mondkapjes bieden geen bescherming tegen het virus.

Als ik mezelf preventief wil laten testen op het coronavirus, krijg ik dat dan vergoed?

De huisarts adviseert of controle nodig is. Is dit het geval, dan krijg je de controle vergoed uit de basisverzekering. De kosten van de preventieve controle vallen onder het eigen risico.

Het coronavirus en de hypotheek

Wat moet ik doen op het moment dat ik (betalings-)problemen verwacht met betrekking tot mijn hypotheek?

Dat ligt eraan bij welke bank u uw hypotheek heeft afgesloten. Verschillende hypotheekverstrekkers hebben op dit moment een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Verwacht u betalingsproblemen, nu of op korte termijn? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur.

Het coronavirus en jouw onderneming

Het kabinet heeft diverse maatregelen in het leven geroepen om ook voor ondernemers de gevolgen van het coronavirus te verkleinen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Sommige maatregelen zijn al uitgewerkt, andere komen er binnenkort aan. De KvK heeft het coronaloket opgezet om antwoord te geven op veel vragen die er leven in de ondernemerswereld.
Ook op de site van de overheid staat meer informatie en zijn vragen en antwoorden te vinden die werkgevers hebben over de financiële maatregelen.
Kijk voor de meest actuele informatie rondom maatregelen regelmatig op de sites van het KvK en de overheid.


Als ondernemer kun je verder ook in gesprek gaan met o.a. je verhuurder en je energieleverancier om een regeling te treffen met betrekking tot betalingsverplichtingen. Vraag ook je accountant en de branchevereniging om advies.
We doen ons best om je zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze crisis. Neem hiervoor contact op met jouw adviseur.

De meest gestelde vragen rondom corona en de onderneming

Krijg ik een tegemoetkoming voor personeelskosten?

Het kan zijn dat je (tijdelijk) geen werk meer hebt voor je werknemers omdat je de zaak moet sluiten, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Tot voor kort kon je werktijdverkorting voor deze situatie aanvragen maar deze is inmiddels vervangen door het Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Werkgevers kunnen hierin compensatie krijgen voor de loonkosten van werknemers. Ook voor ZZP’ers is een regeling getroffen om inkomensverlies te compenseren; de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Mijn onderneming wordt getroffen door de crisis. Krijg ik compensatie?

Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen krijgen een vaste tegemoetkoming van € 4.000,-. Dit is vooral voor bedrijven die de misgelopen orders niet kunnen inhalen zoals in de horeca en persoonlijke verzorging. Deze regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.

Heb ik de mogelijkheid om extra geld te lenen om deze tijd door te komen?

Doordat je geen inkomsten meer genereert in je bedrijf kun je in liquiditeitsproblemen komen. De overheid heeft de BMKB-regeling verruimd waardoor banken gemakkelijker en sneller krediet kunnen verlenen om deze tijd te overbruggen. Daarbij staat de overheid borg voor 90% van het geleende bedrag. De kredietverstrekker vraagt deze regeling aan.

Staat de overheid garant voor een lening aan een bedrijf?

De overheid staat 50% garant voor leningen aan bedrijven waarbij ook het garantieplafond flink is verhoogd. Het maximum per onderneming ligt nu tijdelijk op 150 miljoen euro. Ook hiervoor meld je je bij de bank om de lening aan te vragen.

Krijg ik uitstel voor het betalen van mijn belasting?

Ook de belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en ZZP’ers te helpen. Daaronder vallen onder andere uitstel van betaling en verlaging van de invorderingsrente bij verstrijken van de betalingstermijn.

Het coronavirus en de collectieve pensioenregeling

Sinds kort zijn de pensioenteams van alle kantoren van Veldsink Advies samengevoegd. Zo kunnen wij onze dienstverlening aan u op het gebied van collectief pensioen verder verbeteren. De crisis rondom corona heeft invloed op allerlei onderdelen van pensioen. Daarom hebben voor u een overzicht gemaakt waarin de belangrijkste zaken bij elkaar staan. Staat uw vraag er niet tussen, of is het antwoord niet helemaal duidelijk? Bel ons dan gerust op het bij u bekende telefoonnummer van uw pensioenadviseur. De onderwerpen die we bespreken: De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), De mogelijkheid tot uitstel van betaling van pensioenpremies, Overige informatie.

NOW: Hoe ziet de noodmaatregel er uit?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bepaalt dat de overheid onder voorwaarden een deel van de loonsom terugbetaalt. Ook de pensioenpremie maakt deel uit van die loonsom, maar de overheid gaat niet uit van de daadwerkelijke pensioenpremie. De overheid gebruikt het “sociale verzekeringsloon” uit de loonaangifte van de belastingdienst als basis. Dat bedrag wordt verhoogd met 30% voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, werkgeverspremies en pensioenpremies. Hoeveel van dit bedrag een werkgever ontvangt, hangt af van de omzetdaling.

 • als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 90% van de loonsom
 • als 50% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 45% van de loonsom
 • als 25% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom

De overbrugging bedraagt 90% van de loonsom naar rato van de  omzetdaling.

Voorbeeld

Sociale verzekeringsloon = 100.000 Euro + 30% opslag = 130.000 Euro
Stel de omzetdaling = 50%, dan ontvangt de werkgever (90% van 50% =) 45% van de loonsom.
De overbrugging bedraagt dus 58.800 Euro.

 

In eerste instantie loopt de vergoeding op basis van de NOW van maart tot en met mei 2020. Vóór 1 juni 2020 zal besloten worden of de regeling wordt verlengd met drie maanden.

NOW: Hoe regelt u de NOW-overbrugging?

Die kunt u vanaf 6 april aanvragen bij het UWV. Op basis van deze aanvraag bepaalt het UWV de voorlopige overbrugging. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW wordt toegekend, moet u de definitieve vaststelling van de overbrugging aanvragen. Daarvoor is een accountantsverklaring vereist. Op basis daarvan stuurt het UWV u binnen 22 weken een eindafrekening. Die kan dus hoger of lager zijn dan de voorlopige overbrugging. 

NOW: Wat zijn de grenzen en voorwaarden voor het ontvangen van een NOW-overbrugging?

U dient de aanvraag vóór 31 mei bij het UWV in te dienen. De regeling geldt voor vast personeel en voor flexwerkers die bij u werkzaam zijn. Het deel van het salaris van iemand dat boven 9.385 Euro uitkomt wordt niet vergoed. Als een bedrijf deel uitmaakt van een concern dan wordt voor het bepalen van de omzetdaling gekeken naar de omzetdaling van het concern als geheel.

De omzetdaling moet over een periode van drie maanden minimaal 20% zijn. Het bedrijf moet het reguliere salaris van medewerkers doorbetalen. Het bedrijf mag geen aanvraag voor ontslag wegens bedrijfseconomische reden doen.

NOW: Wanneer ontvangt u een goedgekeurd overbruggingsbedrag?

Als het UWV positief oordeelt keert het in drie termijnen een voorschot uit van in totaal 80%. De eerste termijn binnen 4 weken nadat de aanvraag is gedaan.

NOW: Waar kan ik meer informatie vanuit de overheid vinden?

Via deze link komt u op de pagina van de Rijksoverheid met aanvullende informatie.

 

 

Werkgevers: Is de corona crisis een geldige reden om de betaling van premie voor pensioen uit te stellen?

Op dit moment (31 maart 2020) gelden de gewone wettelijke regels voor het betalen van de premies voor pensioen. Ook tijdens de corona uitbraak. De Pensioenwet schrijft voor dat verschuldigde pensioenpremies uiterlijk binnen twee maanden betaald moeten zijn.

Maar het Verbond van Verzekeraars, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie hebben pensioenuitvoerders verzocht om te bedenken of en hoe ze tijdelijk uitstel van (gedeeltelijke) premiebetaling mogelijk kunnen maken. 

Werkgevers: Wat is het beleid van pensioenuitvoerders voor uitstel van betaling premie voor pensioen?

Dat is nog niet bij alle pensioenuitvoerders duidelijk op dit moment. Pensioenuitvoerders zijn sinds half maart druk bezig hier beleid voor te formuleren.

Uitstel van premiebetaling kan voor de werknemers flinke gevolgen hebben. Ook voor de pensioenuitvoerder zelf trouwens. Het is dus niet vreemd dat er niet direct een passende oplossing voorhanden is. Daarbij is de situatie van elke pensioenuitvoerder weer anders en probeert elke uitvoerder samen met de pensioenadviseur een oplossing te vinden die het best past voor de situatie van u als werkgever en van uw medewerkers.

Ondertussen is op 31 maart besloten dat pensioenpremies onder de NOW-regeling vallen. Daarom is het maar de vraag of pensioenuitvoerders het nodig blijven vinden om uitstel van premiebetaling mogelijk te maken. Zo stelt Allianz dat een werkgever die gebruik maakt van de NOW geen beroep kan doen op uitstel van premiebetaling. Nationale-Nederlanden stelt zich wat soepeler op en zegt: “Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers ondanks de NOW in problemen komen. We bespreken in dat geval graag met de werkgever en zijn adviseur de mogelijke oplossingen.” 

Heeft u vragen over de mogelijkheden van uitstel van betaling van pensioenpremies? Neem dan contact op met uw pensioenadviseur van Veldsink.

Werkgevers: Wat als u de pensioenpremie uitstelt, zonder dat de pensioenuitvoerder dat toestaat?

Dan gelden de normale wettelijke regels. Deze regels zijn ter bescherming van de pensioenopbouw van deelnemers.

De pensioenuitvoerder zal pogingen doen om toch de premies betaald te krijgen. Als dat niet lukt dan gaat ze de deelnemers informeren dat de werkgever hun pensioenpremie niet meer betaalt. Ze kan dan ook met terugwerkende kracht de pensioenregeling premievrij maken. De opgebouwde waarde wordt dan bevroren en verdere pensioenopbouw stopt. Daarnaast kan het betekenen dat de dekking voor deelnemers bij overlijden vervalt. Als een medewerker dan overlijdt, ontvangen de nabestaanden geen of een onvolledig nabestaandenpensioen.

Werkgevers: Hoe regelt u uitstel van betaling van de premie voor pensioen door de corona crisis?

Neem contact op met uw Veldsink-pensioenadviseur en maak uw wensen kenbaar. Hij neemt dan contact op met uw pensioenuitvoerder en gaat in overleg om tot een passende regeling voor uw bedrijf te komen.

In elk geval is het verstandig dat u uw werknemers informeert dat u overweegt de premiebetaling voor het pensioen in verband met de corona crisis uit te stellen. En helemaal als u de betaling van premie alvast hebt uitgesteld in afwachting van een regeling. Want de uitvoerder zou uw medewerkers tijdens het afwachten, zoals in de vorige vraag beschreven, al kunnen gaan melden dat de premies niet worden betaald. In normale tijden zijn dit verplichte standaard processen. Door medewerkers vooraf te informeren voorkomt u onrust.

Overig: Zijn er door het corona virus beperkingen voor het nabestaanden pensioen?

Nee. Pensioenuitvoerders beperken de dekking niet. Ook als iemand in de pensioenregeling overlijdt of arbeidsongeschikt wordt door het corona virus, wordt het partner- en wezenpensioen gewoon uitgekeerd. Ook premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is dan gewoon van toepassing.

Overig: Kan pensioen dalen door de corona crisis?

Ja, indirect kan dat. Maar hoe dat hangt af of het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar, PPI of bij een pensioenfonds.

Overig: Ik maak al gebruik van de mogelijkheid voor werktijdverkorting (WTV), en nu?

De hierboven besproken NOW vervangt de WTV. Had u al een aanvraag voor WTV gedaan maar deze was nog niet toegekend? Dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet in een aanvraag voor de NOW. Maakt u al gebruik van de WTV? Tijdens de arbeidsduurverkorting als gevolg van corona kan de normale opbouw van pensioen gewoon doorgaan. De belastingdienst gaf de mogelijkheden daarvoor op 16 maart in een vraag & antwoordbesluit aan. Er zijn meerdere varianten. De twee belangrijkste zijn:

Arbeidsduurverkorting maar de werknemer blijft volledig in dienst

Dat betekent dan wel loonsverlaging. Maar de opbouw van pensioen vindt dan toch plaats over het oorspronkelijke loon. 

Arbeidsduurverkorting en het dienstverband wordt tijdelijk (gedeeltelijk)  beëindigd 

De werknemer krijgt dan (gedeeltelijk) een WW uitkering en gedeeltelijk loon. Ook dan vindt de opbouw van pensioen plaats over het oorspronkelijke loon.


Kijk voor de meest actuele informatie op de sites van de KvK en de overheid.


 

Disclaimer

Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Veldsink Advies geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Het coronavirus
Direct contact

Veldsink Advies, Nuenen

 • Telefoon

  040-2635900
 • E-mail

  nuenen@veldsink.nl
 • Adresgegevens

  Park 26 - 28
  5671GA Nuenen

 • Openingstijden

  Van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17:00 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Hidden